Gartner – 100% stilling


Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Skolen har et tradisjonelt gårdsbruk med Melkeproduksjon, gris, sau og ammegeit. Det er ca 10 personer som har hele eller deler av arbeidet sitt i tilknytning til undervisning og drift i landbruket.

 

Vi ønsker nå å etablere en markedshage og å utvikle det vi kaller småbruket. Kall det gjerne for en stor skolekjøkkenhage. Vi vil gi basisundervisning i jord-, plantedyrking, oppbevaring og foredling i tilknytning til dette. I tillegg til elevene på videregående, vil det være aktuelt å ha med barnehage og grunnskolen. Det som vil bli produsert vil først gå til å dekke behov til undervisning og skolens kjøkken. Videre er det aktuelt med lokal omsetning i gårdsbutikk, butikker, torgsalg eller andelslandbruk.

Til dette søker vi nå etter en:

Gartner

Arbeidet består i ansvar for utvikling og drift av markedshagen i samarbeid med skolens øvrige elever og ansatte. Tilrettelegging for undervisning og det å selv bidra med undervisning er sentralt. Det vil også tillegges ansvar for drift og vedlikehold av skolens øvrige hagearealer, samt at andre praktiske oppgaver kan bli aktuelle i lavsesongen.

Vi ser helst at du har utdanning og erfaring som gartner eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Selvstendighet og orden i arbeidet er vesentlig. Andre personlige egenskaper vil også bli vektlagt.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er snarest og innen 12. mai.
Tiltredelse 1. august 2022, eller etter nærmere avtale i løpet av 2022.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder vgs, Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram