Miljøarbeidere – ettåringer 2023-2024

Val skoler er eid av NLM og ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Videregående har ca. 150 elever, godt utbygde driftsavdelinger, internat og gir opplæring innen naturbruk. Vi har fordypning i akvakultur, hest, landbruk og energi- og miljøfag. Elevene kan også få studiekompetanse ved å gå på skolen. Skolen har også en grunnskole på området. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se ellers  www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Det er ca 130 plasser i internatet. De fleste elevene bor på skolen. Skolen jobber for at elevene skal ha gode tilbud på kveldstid, både sosialt og i det kristne arbeidet.

Vi søker nå etter:

Miljøarbeidere – ettåringer for skoleåret 2023-2024

Vi søker etter to til tre miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, noen praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.

Man må regne med at en betydelig del av arbeidet foregår på kveldstid og i helger.

Stillingen kan eventuelt kombineres med andre oppgaver ved skolen eller med studier.

Dersom du ikke ønsker vanlig miljøarbeidertjeneste, så kan eventuelt hoveddelen av stillingen være andre oppgaver som biltransport av elever i området og å kunne bidra der det er behov i forbindelse med for eksempel sykefravær mm. Det kan også være tilleggsoppgaver som assistent i grunnskolen eller kanskje som vikar andre steder. Ta i så fall kontakt for å høre hva som kan være aktuelt.

Arbeidstiden følger skoleåret.

Vi søker personer som fungerer og trives godt sammen med andre ungdommer. Du må ha fullført videregående skole og gjerne også et år på bibelskole eller lignende.
Erfaring fra internatskole er en fordel.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Skolen kan være behjelpelig med bolig, samt tilgang på bil.
Tiltredelse etter nærmere avtale. Lønn etter felles ordning for ettåringer i Misjonssambandet.
Søknadsfrist er snarest.
Kontaktperson for stillingen er miljøteamleder Mathias Gåre på tlf 478 50 060 eller mgare@valskoler.no

Søknad sendes til: post@valskoler.no

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet