Elevassistent

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 80 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Elevassistent

Elevassistentene jobber tett opp mot enkeltelever eller små grupper med elever som har spesielt tilrettelagt undervisning.

Arbeidet består i hovedsak i oppfølging av enkeltelever, fortrinnsvis i praktiske oppgaver og opplæring. Det gjelder først og fremst elever på den videregående skolen.

Det er ønskelig med relevant utdanning og/eller praksis. Personlige egenskaper er avgjørende.

Omfanget av stillingen er så langt ikke fullt ut avklart. Det kan bli inntil 100 %, eventuelt i kombinasjon med andre oppgaver. Det kan også bli snakk om flere stillinger. Vi prøver å legge til rette for en stillingsstørrelse som er til det beste for ansatt, elever og skolen.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 24. mai.
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er assisterende rektor vgs, Svanhild Øpstad, på tlf 906 82 936/ sopstad@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet