Fagarbeider på akvaavdelingen

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, 35 på barneskolen (1-7) og er 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

 

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur:

  • Skolen har Vg2 akvakultur og fordypning i akvakultur på Vg1 naturbruk.
  • Akvaavdelingen har sin viktigste oppgave som undervisnings- og øvingsarena for elevene.
  • Matfiskproduksjon av laks ved skolens eget oppdrettsanlegg.
  • Blåskjell og andre marine arter.  
  • Forsøksvirksomhet og deltakelse i prosjekter innenfor det akvakulturfaglige området i samarbeid med andre aktører.
  • Nært samarbeid med oppdrettsnæringen i regionen.
  • Det er åtte-ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i akvakultur ved skolen. Fire av disse hører til avdeling akva.

 

Vi søker nå etter:

Fagarbeider på akvaavdelingen

Den som tilsettes blir en viktig del av akvaavdelingen og akvaseksjonen på skolen, som sammen må løse oppgavene innenfor drift. I utgangspunktet er det allsidige arbeidsoppgaver, i perioder kan det være travelt og også fysisk krevende. Helgearbeid og noe ukurant arbeidstid må påregnes i perioder. Videre må den som får stillingen regne med å ha med seg elever i en del av arbeidet. Oppgavene vil ellers kunne variere noe med kvalifikasjoner og interesser.

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for akvakultur. Du har fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Praktisk erfaring med båt og akvakultur på sjøen er en forutsetning. Det er også ønskelig med truckførerbevis, krankurs, grunnleggende sikkerhetskurs og helseerklæring for sjøfolk.

Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes vil jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale høsten 2022.
Søknadsfrist 26. juni.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Oddbjørn Johnsen på tlf 917 53 723/ojohnsen@val.vgs.no Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram