Lærer i kristendomskunnskap

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 75 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Lærer i kristendomskunnskap 

Arbeidet består i undervisning i faget kristendomskunnskap på Vg1 og Vg2 i minst 50% stilling. I tillegg kan det bli aktuelt med andre oppgaver som for eksempel kontaktlærer eller det kan legges til rette med andre fag eller oppgaver på totalt inntil 100 % stilling. Det kan også være aktuelt med oppgaver i Misjonssambandet region Midt-Norge for å fylle opp stillingen.

Vi søker primært en lærer eller lektor med undervisningskompetanse i kristendomskunnskap. Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er snarest.
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er inspektør, Martin Gjøra, på tlf 990 46 743/ mgjora@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet