Lærer i norsk – vikariat i inntil 100%

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Elevene kan også få studiekompetanse. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Lærer i norsk (vikariat i inntil 100 %)

Stillingen består i å undervise i norsk på Vg2. Norskundervisningen utgjør 60 %. Det kan legges til rette med andre fag eller oppgaver inntil 100 % stilling.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist: Snarest!
Tiltredelse 17. oktober 2022, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør vgs, Martin Gjøra, på tlf 990 46 743 / mgjora@val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram