Lærer i norsk – vikariat i inntil 100%

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Elevene kan også få studiekompetanse. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Lærer i norsk (vikariat i inntil 100 %)

Stillingen består i å undervise i norsk på Vg2. Norskundervisningen utgjør 60 %. Det kan legges til rette med andre fag eller oppgaver inntil 100 % stilling.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 1. august.
Tiltredelse 17. oktober 2022, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør vgs, Martin Gjøra, på tlf 990 46 743 / mgjora@val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram