Miljøarbeidere 2024-2025

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 75 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Miljøarbeidere – ettåringer for skoleåret 2024-2025 

Vi søker etter to til tre miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, noen praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.  

Man må regne med at en betydelig del av arbeidet foregår på kveldstid og i helger.  

Stillingen kan eventuelt kombineres med andre oppgaver ved skolen eller med studier.

Dersom du ikke ønsker vanlig miljøarbeidertjeneste, så kan eventuelt hoveddelen av stillingen være andre oppgaver som biltransport av elever i området og å kunne bidra der det er behov i forbindelse med for eksempel sykefravær mm. Det kan også være tilleggsoppgaver som assistent i grunnskolen eller kanskje som vikar andre steder. Ta i så fall kontakt for å høre hva som kan være aktuelt.  

Arbeidsåret følger skoleåret, med unntak av oppstart en uke før elevene kommer i august. 

Vi søker personer som fungerer og trives godt sammen med andre ungdommer. Du må ha fullført videregående skole og gjerne også et år på bibelskole eller lignende.
Erfaring fra internatskole er en fordel.  

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3. 

Skolen er behjelpelig med bolig, samt tilgang på bil.
Tiltredelse 12. august 2024.
Lønn etter felles ordning for ettåringer i Norsk Luthersk Misjonssamband
Send gjerne inn søknad snarest og senest innen 31. januar.
Kontaktperson for stillingen er miljøleder Mathias Gåre på tlf 478 50 060 eller mgare@valskoler.no    

Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid eller til: post@valskoler.no 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet