Miljøterapeut/assistent (barnetrinnet) i 60-80%

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca 150 elever på videregående, 45 på grunnskolen (1-7 trinn) og er ca 80 ansatte.

Val grunnskole startet opp høsten 2019. Skolen er fådelt og godkjent for 75 elever fra 1. til 10. trinn. Vi utvider oppover i klassene, ett trinn hvert år. Til høsten forventer vi at det blir ca 50 elever fra 1-8. trinn. Sammen med elevene jobber det en engasjert og dyktig gruppe med pedagoger og miljøterapeuter. Skolen flyttet inn i nytt skolebygg høsten 2021. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Som et ledd i at skolen vokser, søker vi derfor etter:

Miljøterapeut/assistent (barnetrinnet) i 60-80%

Vi søker etter deg som har gode kommunikasjonsevner med barn og som blir oppfattet av andre som både trygg, tydelig og initiativrik. Jobben innebærer å arbeide målrettet for at alle elever skal ha det trygt og godt i 2.-3. trinn, men med særlig fokus på enkeltelever. Stillingen er i utgangspunktet et seksmåneders engasjement, men med mulighet for forlengelse. Det er også aktuelt med en mindre stilling inn mot SFO-avdelingen noen dager i uken.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Søker kan gjerne ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller høyere utdanning innenfor omsorgsarbeid.
  • Det er en fordel dersom søker har erfaring med dyr og har vilje til å bruke dyr og natur som finnes på Val, som et aktivt grep for å skape et godt skolemiljø.
  • En dag i uken har 1.-3. trinn uteskole. Den som tilsettes må fungere godt i en uteskolesituasjon og se mulighetene med en slik undervisningsarena.
  • Gode samarbeidsevner
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med, og arbeide, i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

 

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 12. juli 2024.
Tiltredelse 13. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er assisterende rektor ved Val Grunnskole, Josef Birgersson, på tlf 978 91 985/ jbirgersson@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet