Vaktmester – 100% stillingVal skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, ca 35 på barneskolen (1-7) og er ca 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Det er seks ansatte som er tilknyttet avdeling eiendomsdrift. Disse har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av skolens bygningsmasse på i overkant av 20 000 m2. De tar seg også av veier og øvrige utearealer som ikke tilhører gården, samt byggeprosjekter og annet utviklingsarbeid. Eiendomsmassen er i stadig utvikling. Vi har spesielt fokus på tjenlige bygg, et godt vedlikehold og energibruk- og kilder.

 

Til å hjelpe oss med dette søker vi nå etter:

Vaktmester


Arbeidet består av generelt vaktmesterarbeid i skolebygg, internater, boliger og driftsbygninger. Det kan også være arbeid med utearealene etter som årstiden tilsier det. Det er større og mindre vedlikeholdsoppgaver, reparasjoner og utbedringer.

Vi søker deg som har et fagbrev innen et av de mest aktuelle fagene. Det vil si byggdrifter, elektriker, tømrer, rørlegger, maler, mekaniker eller lignende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Arbeidserfaring og forståelse for oppgavene og skolens situasjon vil bli vektlagt. Selvstendighet, orden og HMS-forståelse er vesentlig. Andre personlige egenskaper vil også bli vektlagt.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er snarest og innen 12. mai.
Tiltredelse snarest og etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder eiendomsdrift, Eivind Gagnat på tlf 907 81 234/ egagnat@val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram