Vaktmester – 100% stilling
Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune
i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har 150
elever på videregående, 35 på barneskolen (1-6 trinn) og er ca 75 ansatte. De
fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med
fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens
visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se
www.valskoler.no for
nærmere
informasjon.

Det er seks ansatte som er tilknyttet avdeling
eiendomsdrift. Disse har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av
skolens bygningsmasse på i overkant av 20 000 m2. De tar seg
også av veier og øvrige utearealer som ikke tilhører gården, samt
byggeprosjekter og annet utviklingsarbeid.
Eiendomsmassen
er i stadig utvikling. Vi har spesielt fokus på tjenlige bygg, et godt
vedlikehold og energibruk- og kilder.

 

Til å hjelpe oss med dette søker vi nå etter:

Vaktmester

Arbeidet
består av generelt vaktmesterarbeid i skolebygg, internater, boliger og
driftsbygninger. Det kan også være arbeid med utearealene etter som årstiden
tilsier det. Det er større og mindre vedlikeholdsoppgaver, reparasjoner og
utbedringer.

Vi søker deg
som har et fagbrev innen et av de mest aktuelle fagene. Det vil si byggdrifter,
elektriker, tømrer, rørlegger, maler, mekaniker eller lignende. Relevant
erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
Arbeidserfaring og
forståelse for oppgavene og skolens situasjon vil bli vektlagt. Personlig
egnethet vektlegges også. Her er blant annet selvstendighet, orden og
HMS-forståelse vesentlig.

Val skoler bygger sin virksomhet
på kristen
tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg
med og arbeide i tråd med
dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler
ligger til grunn for stillingen og s
økere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og
13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova
§ 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning i
internatet.

Skolen
tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, og har gode pensjons- og
forsikringsordninger.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er snarest.
Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson
for stillingen er avdelingsleder eiendomsdrift, Eivind Gagnat på tlf 907 81 234/
egagnat@valskoler.no   

Søknad sendes til post@valskoler.no 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet