Skolerute 2021/22

Skolerute grunnskole 2021/22

Skolerute for Val grunnskole, skoleåret 2021/2022

 

August 2021

Dager

Kommentar

Uke 33

5

Første skoledag mandag 16. august

Uke 34

5

Uke 35

5

September 2021

Uke 36

5

Uke 37

5           

Uke 38

5

Uke 39

5

Oktober 2021

Uke 40

5

Uke 41

0

Høstferie (11.-15. oktober)

Uke 42

5

Uke 43

6

Åpningsfest 30. oktober

November 2021

Uke 44

3

Fri 4. og 5. november, planleggingsdager

Uke 45

5

Uke 46

5

Uke 47

4

Uke 48

5

Desember 2021

Uke 49

5

Uke 50

5

Siste skoledag før jul: fredag 17. desember

 

83

Januar 2022

Uke 1

5

Første skoledag mandag 3. januar

Uke 2

5

Uke 3

5

Uke 4

5

Uke 5

5

Februar 2022

Uke 6

5

Uke 7

5

Uke 8

0

Vinterferie (21.-25. februar)

Uke 9

5

Mars 2022

Uke 10

5

Uke 11

5

Uke 12

5

Uke 13

5

 

 

April 2022

Uke 14

5

Uke 15

0

Påskeferie 11.-15. april

Uke 16

4

Fri mandag 18. april (2. påskedag)

Uke 17

5

Mai 2022

Uke 18

5

Uke 19

5

Uke 20

4

Fri mandag 16. og tirsdag 17. mai, Åpen gård lørdag 21. mai

Uke 21

3

Fri torsdag 26. mai (Kr. Himmelfartsdag) og fredag 27. mai

Uke 22

5

Juni 2022

Uke 23

4

Fri mandag 6. juni (2. pinsedag)

Uke 24

5

Uke 25

2

Siste skoledag: tirsdag 21. juni

107

Antall skoledager høst: 83

Antall skoledager vår: 107

Totalt: 190 skoledager