Grunnskolelærer (1.-7. trinn) i 100 % stilling

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca 150 elever på videregående, 45 på grunnskolen (1-7 trinn) og er ca 80 ansatte.

Val grunnskole startet opp høsten 2019. Skolen er fådelt og godkjent for 75 elever fra 1. til 10. trinn. Vi utvider oppover i klassene, ett trinn hvert år. Til høsten forventer vi at det blir ca 50 elever fra 1-8. trinn. Sammen med elevene jobber det en engasjert og dyktig gruppe med pedagoger og miljøterapeuter. Skolen flyttet inn i nytt skolebygg høsten 2021. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Som et ledd i at skolen vokser, søker vi derfor etter:

Grunnskolelærer (1.-7. trinn) i 100 % stilling

De første årene på skolen har stor betydning. Her skjer mye sosialisering, læring, lek og utvikling. Grunnlaget som legges i begynneropplæringen får konsekvenser for resten av skolegangen – ja for resten av livet. Vi søker derfor etter en grunnskolelærer som kan være en målbevisst, trygg og inspirerende lærer som kan veilede våre yngste elever i denne viktige tiden i livet. Undervisningen vil primært rette seg mot 1.-3. trinn.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Den som tilsettes må ha godkjent pedagogisk utdanning (grunnskolelærer 1.-7. trinn eller førskolelærerutdanning med videreutdanning 60 stp.)
  • Erfaring fra begynneropplæring er ønskelig.
  • En dag i uken har 1.-3. trinn uteskole. Den som tilsettes må fungere godt i en uteskolesituasjon og se rike muligheter med en slik undervisningsarena.
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med, og arbeide, i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

 

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er snarest
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er assisterende rektor ved Val Grunnskole, Josef Birgersson, på tlf 978 91 985/ jbirgersson@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet