Praktisk info

Praktisk info om grunnskolen

Her finner dere generell informasjon som skolehverdagen vår.

På Val grunnskole bruker vi det skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole. Se informasjon nedenfor om bruksområder og hvordan man kommer i gang. 

Last ned appen først.

App-en heter Min skole – foresatt. Dere logger inn i systemet via id-porten.

Der kan dere sende/motta meldinger og legge inn fravær. Det er viktig at fraværet blir ført på fravær, ikke via melding. Meldingene er ikke det samme som sms, men er beskjeder i appen. I appen kan dere også se timeplanen, og vi kommer til å legge ut noen felles beskjeder/skjema ila året. Vi ønsker at dere bruker appen til å sende meldinger. Dersom det skulle være noe spesielt, er det selvsagt lov til å kontakte kontaktlærer eller andre ansatte her.

Hjemmeweb: skole.visma.com/val Her logger dere også inn via id-porten.

Der ser dere oversikt over fravær, vurderinger, søknad til SFO, samtykkeskjema etc. Vi ønsker at alle søker på SFO inne på hjemmeweben. 

Vi tilbyr skolelunsj hver dag, hvor elevene får servert varm lunsj to dager i uka og brødmat tre dager i uka. Lunsjen koster 15kr, som utgjør en månedspris på 285kr. Lunsjen spises i felleskap og det er fullt mulig å ha med egen niste om det er ønskelig. 

.Elevene betaler litt for å gå på skolen. Bakgrunnen for dette er
at friskoler bare får 85 % i støtte fra Staten i forhold til det som det i
gjennomsnitt koster å drive en skoleplass i offentlig skole. Friskoler har
derfor anledning til å ta de resterende 15 % i skolepenger.


Vi på Val ønsker at alle skal ha anledning til å kunne velge vår skole for sine
barn, derfor tar vi langt mindre enn 15 % av kostnaden i skolepenger.

500,- i måneden for 10 måneder i året.

Det gis søskenmoderasjon.
Full betaling for barn nr. 1.
50 % betaling for barn nr. 2.
30 % betaling for barn nr. 3.
Gratis for barn nr. 4 og eventuelt flere.

Dersom man av ulike grunner har utfordringer med å betale skolepengene,
så kan man søke fritak om dette direkte til skolen. Send en melding til
assisterende rektor dersom dette er aktuelt for dere.

Som elev i grunnskolen har man krav på fri skyss til og fra skolen hvis man bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. Man har rett på skoleskyss i hele kommunen man bor i. Det er Trøndelag Fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har

  • Over 2 km gangvei i 1. klasse
  • Over 4 km gangvei i 2.-10. klasse
  • Sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknadsskjema for skoleskyss finner du her:
https://www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/#collapse-article_1 

Søknadsskjemaet leveres til skolen.

Informasjonen her er funnet på Atb sine nettsider.

For mer informasjon se www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/

På Val grunnskole ønsker vi å ha et tett skole/hjem-samarbeid. Vi er en liten skole, der vi har store muligheter for fleksibilitet. 

Skole har et foreldreråd og FAU, med representanter fra de ulike klassene. FAU er nytt fra skoleåret 2022/23. Vi har en foreldrekontakt som er representant for foreldregruppa til grunnskolen på styremøtene til Val skoler. 

Eleven har hvert sitt læringsbrett, som blir brukt som et av flere verktøy i undervisningen. Læringsbrettet blir brukt på skolen, ikke til hjemmelekser.

På Val har vi svømmeundervisning noen uker hvert år. Alle klassene får tilbud om svømmeundervisning. Da drar vi til Nærøysund arenas svømmehall på Kolvereid.

Hopp rett ned til innholdet