Inntaksreglement

Inntaksreglement for Val grunnskole

 1. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr. Lov om private skoler (privatskoleloven §3-1).
 2. Søknadsfrist for kommende skoleår er 15. januar.
 3. Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntaket gjort etter følgende prioriteringer:
  a. Søkere som har eller har hatt søsken ved skolen.
  b. Barn av ansatte som jobber ved Val skoler.
  c. Barn som har hatt plass i Lilleval barnehage året før skolestart.
  d. Søkere fra den gamle skolekretsen Lauga og Abelvær.
 4. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir behandlet fortløpende så lenge det er ledig kapasitet.
 5. Styret fastsetter skolens elevkapasitet for kommende skoleår innen søknadsfristen for kommende skoleår.
 6. I følge privatskoleloven §3-1 (6) og forvaltningsloven § 2 har søkeren klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 28 og 29 om klagerett og klagefrist. I klagesaker gjelder forvaltningsloven § 18 og 19 om retten til å se sakens dokumenter. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.
Hopp rett ned til innholdet