Val grunnskole

Velkommen til Val grunnskole

Det har vært skole for ungdommer på Val i over 100 år. I august 2019 startet 10 elever fra 1.-3. klasse som de første barneskoleelevene på Val. Nå har vi elever fra 1.-6. klasse. Planen er å utvide oppover helt til 10. klasse. 

 

Skoleåret 2023/24 har vi 45 elever på 1-7. trinn, . Vi er en fådelt skole, så 1. trinn går for seg, mens 2.-3. trinn, 4.-5. trinn, og 6.-7. trinn går sammen. Hver tirsdag har 1. og 2. trinn uteskole. Da flytter vi undervisningen til et annet aktuelt sted i nærområdet. Det er for eksempel utrolig hvor mye man kan lære for eksempel av matematikk ved å være ute i naturen eller i fjøset.
Elevene får servert lunsj hver dag. Det varierer mellom brødmåltid og varmretter.

Val grunnskole er en kristen friskole, der vi ønsker å gi styrket opplæring i kristendom, den kristne kulturarven og at skolens profil skal få prege skolehverdagen der det er naturlig. Det er en liten skole, der det ligger godt til rette for god kontakt mellom elever, lærere og foreldre. Videre har skolen stor nytte av å være på Val. Vi bruker naturen, gården og havet aktivt i skolehverdagen. Det er også andre fasiliteter på Val, slik som idrettshallen, som er til nytte og glede.

Høsten 2021 flyttet vi inn i nytt skolebygg! Det nye skolebygget ligger nært naturen på høyre side av veien inn til undervisningsbygget til vgs. Innkjøring til skolen er fra Torlandsveien, under 100 meter inn fra krysset ved fylkesveien.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med skolen om du har spørsmål. 

Ta gjerne kontakt med spørsmål på post@valskoler.no eller på telefon 74 38 90 00, og følg oss gjerne på Facebook.

Velkommen til Val grunnskole!

Hopp rett ned til innholdet