Landbruk

Landbruk

Ser du for deg en fremtid i landbruksnæringen som bonde eller fagarbeider? Eller ønsker du en bred praktisk erfaring som grunnlag for andre yrker? Er du interessert i dyr, teknikk eller planter, og ønsker en praktisk vei til studiekompetanse? Uansett kan denne studieretningen passe for deg.

Som elev ved landbruk får du muligheten til faglig praksis i Nederland

Vg1 Naturbruk

Naturbruk gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag. Et av programfagene er naturbasert næringsaktivitet, her får du være med å prøve ut forskjellige friluftsaktiviteter som fiske- og fangst, overnattingsturer og den årlige ukesturen til Oppdal.

På Val kan du velge fordypning innen landbruk, hest, akvakultur og energi- og miljø.

Vg2 Landbruk

Elevene følger produksjonssyklusen på de ulike driftsavdelingene gjennomskoleåret og bygger med dette opp praktisk erfaring og innsikt i produksjonene.

I tillegg fokuseres det på nye utfordringer og muligheter i en bransje som er i stadig utvikling og omstilling.

Prosjekt til fordypning

På Vg2 Landbruk er det satt av 253 årstimer til prosjekt til fordypning. I disse timene tilbys blant annet fordypning i flere landbruksfaglige emner.

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk.

Timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Vg1 – Naturbruk

 • Naturfag– 56
 • Engelsk– 140
 • Kroppsøving – 56
 • Kristendomskunnskap – 56
 • Matte – 84
 • Naturbasert næringsaktivitet – 140
 • Naturbasert produksjon og tjenesteyting innen landbruk – 337
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF) – 112

Sum årstimer 982

Vg2 – Landbruk

 • Norsk – 112
 • Samfunnsfag – 84
 • Kroppsøving – 56
 • Kristendomskunnskap – 56
 • Produksjon og tjenesteyting – 280
 • Forvaltning og drift – 197
 • Yrkesfaglig fordypning – 197

Sum årstimer – 982

Uansett hvor sosialt det er, og uansett hvor mye du er sammen med folk, så finner du alltid tid til deg selv.

Bjørk Heen,
elev landbruk

Hva blir du?

Vg2 Landbruk, gir grunnlag for opptak på Vg3 Landbruk og husdyrhold (agronom) eller Vg3 Studieforberedende Naturbruk og gir generell eller spesiell studiekompetanse om du ønsker å videreutdanne deg på høyskole eller universitet.

Vg2 Landbruk legger vekt på kunnskap og ferdigheter innenfor de tradisjonelle landbruksproduksjonene. I tillegg kan du i faget yrkesfaglig fordypning velge mellom hund, kjemi, næringsdrift og praksis i bedrift.

Produksjon av planter, storfe, melk, gris og sau skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Skogbruksnæringa er svært betydningsfull i mange områder.

Hvem er dette for?

Kurset passer derfor for deg som:

 • ser for deg en fremtid i landbruksnæringen som bonde eller fagarbeider/avløser
 • ønsker en bred praktisk erfaring som grunnlag for andre yrker
 • er interessert i dyr, teknikk eller planter og vil lære mer om dette
 • ønsker en praktisk vei til studiekompetanse
 • skal drive gård/landbruks virksomhet i tillegg til annet yrke og trenger landbrukskompetanse
Hopp rett ned til innholdet