Akvakultur

Akvakultur

Egne oppdrettsanlegg, egen FoU-avdeling, egne båter og mulighet for praksis i utlandet. Dette er rammene for vårt utdanningsløp innen akvakultur.

Etter fullført lærlingeløp, kvalifiserer du til å ta fagbrev innen akvakultur eller som havbrukstekniker. Du kan også velge Vg3 Studieforberedende (SF), som gjør deg klar for videre studier på høyskole eller universitet.

– Jeg føler at Val er det perfekte valget for meg, siden jeg ønsker å jobbe med havbruk.

Erling Von Harling Lien,
elev akvakultur

Vg1 Naturbruk

Naturbruk gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag. Et av programfagene er naturbasert næringsaktivitet, her får du være med å prøve ut forskjellige friluftsaktiviteter som fiske- og fangst, overnattingsturer og den årlige ukesturen til Oppdal.

På Val kan du velge fordypning innen landbruk, hest, akvakultur og energi- og miljø.

Vg2 Akvakultur

Programfagene for Vg2 Akvakultur er tilpasset næringens krav til fremtidige havbruksteknikere og jobber rundt service og produksjon. Dette innebærer oppdatert undervisning med vekt på driftsrutiner, bruken av det tekniske utstyret og søkelys på miljø og bærekraft. Undervisningen vil foregå i egne oppdrettsanlegg hvor fokusområdene er laks, skjell, alger etc. Vi har stort søkelys på den praktiske delen av faget og har nært samarbeid med næringslivet, noe som vi bruker aktivt i egne praksisuker og i fordypningsemner.

Vi har egen forskning og utviklingsavdeling (FOU), som undervisningen får fordype seg i.

VG2 Akvakultur har eget valgfagsprogram (YFF = YrkesFaglig Fordypning). I disse timene tilbys ulike kurs, blant annet fordypning innen marine arter, havbrukstekniker, fordypning ut i bedrift og kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 6 (D6). 

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk.

Timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Vg1 – Naturbruk

 • Naturfag– 56
 • Engelsk– 140
 • Kroppsøving – 56
 • Kristendomskunnskap – 56
 • Matte – 84
 • Naturbasert næringsaktivitet – 140
 • Naturbasert produksjon og tjenesteyting innen akvakultur – 337
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF) – 112

Sum årstimer 982

Vg2 – Akvakultur

 • Norsk – 112
 • Samfunnsfag – 84
 • Kroppsøving – 56
 • Kristendomskunnskap – 56
 • Anlegg og teknikk – 140
 • Drift og produksjon – 197
 • Biologi og miljø – 140
 • Yrkesfaglig fordypning – 197

Sum årstimer 982

 

– Det beste med å gå på Val er at du får en spennende og utfordrende skolehverdag. Du lærer deg mye nytt som du ikke visste fra før.

Sofie Torrissen,
elev akvakultur

Hva blir du?

Om du fullfører Vg2 Akvakultur kan du blant annet velge å søke videre skole ut i bedrift. Dette vil si at du søker en godkjent lærebedrift om 2-årig lærlingeløp. Etter endt lærlingeløp, kvalifiserer du deg til å ta fagbrev innen akvakultur eller som havbrukstekniker. Du kan også velge Vg3 Studieforberedende (SF), her kan du videreutdanne deg for studier på høyskole eller universitet.

 

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

 • ønsker arbeidsplass og kompetanse i oppdrettsnæringen
 • ønsker fagbrev innen akvakultur eller havbrukstekniker
 • ønsker grunnlag for høyere studier

 

Hopp rett ned til innholdet