Mulighet for akvapraksis i Irland

Mulighet for utenlandspraksis

På Vg2 akvakultur får elevene tilbud om utenlandspraksis. Dette er en del av skolens satsning på internasjonalisering. Praksisen blir støttet blant annet gjennom et EU-fond. Denne praksisen har til nå vært i fire uker. Praksisstedet er i de siste årene gått til Irland, og her får elevene møte ulike oppdrettsanlegg som driver med ulik produksjon. Denne praksisen kan være å arbeide med arter som østers, abalone, laks, røye, kråkeboller, blåskjell og praksis mer rettet mot forskning.

 

Elevene som har fått oppleve å ha praksis slik, er beriket på mange forskjellige erfaringer. Her får elevene skjerpet sine språklige kunnskaper og erfaringer viser at kommunikasjonen på et annet språk gjør at eleven blir tryggere i språket, og løfter seg betydelig i evnen til å snakke engelsk. Her opplever også elevene å få treffe irsk ungdom gjennom at vi arrangerer besøk ved irske skoler. Dette medfører i de fleste tilfellene at elevene danner kontakter på lang sikt.

I forkant av et slikt praksisopphold, får elevene lære mer om de artene de skal ha praksis i. De lærer også om kommunikasjon, irsk kultur, tradisjoner og historie. For å få til best mulig erfaringer her, er det en del av kravet at noe av denne opplæringen kan komme til å skje på fritiden. I etterkant av praksisen kan en del av etterarbeidet være å rapportere fra praksisen, skrive leserbrev til den lokale avisa etc.

Elevene må søke om å bli tatt inn på slik praksis, blir vurdert ut fra gitte kriterier. Dette er blant annet at eleven blir vurdert faglig med spesielt fokus på akvafagene, engelsk og samfunnsfag. Dessuten er det også fokus på elevens fravær, orden og oppførsel. En av kriteriene er også hvordan du oppfører og ter deg på fritiden. Spesielt gjelder dette for elevene som bor i internatdelen ved skolen. Søknadsrunden avsluttes med et intervju og uttakelse av de elevene som er best kvalifisert.

 

Hopp rett ned til innholdet