Mulighet for akvapraksis i Irland

Mulighet for utenlandspraksis

På Vg2 akvakultur får elevene tilbud om utenlandspraksis. Dette er en del av skolens satsning på internasjonalisering. Praksisperioden er på to uker, og blir støttet gjennom midler fra EU-programmet Erasmus+. I Irland får elevene jobbe på ulike oppdrettsanlegg som driver produksjon av arter som ikke er så vanlig i Norge, som for eksempel østers og abalone. Elevene kan også ha praksis på blåskjellanlegg eller på institusjoner som er mer rettet mot forskning.

Elevene som har fått oppleve å ha praksis slik får med seg mange nye og nyttige erfaringer. Her får elevene skjerpet sine språklige kunnskaper, og erfaringer viser at kommunikasjon på et annet språk gjør at eleven blir tryggere i språket og løfter seg betydelig når det gjelder evnen til å snakke engelsk. Her opplever også elevene å få treffe irsk ungdom gjennom at vi arrangerer besøk ved irske skoler. Dette medfører i de fleste tilfellene at elevene knytter kontakter på tvers av både fag og kultur.

I forkant av et praksisoppholdet får elevene lære mer om de artene de skal jobbe med. De lærer også om kommunikasjon, irsk kultur, tradisjoner og historie. I etterkant av praksisen vil etterarbeidet være å rapportere fra praksisen, skrive leserbrev til den lokale avisa, fortelle andre elever i klassen om dine opplevelser etc.

Alle elever kan i utgangspunktet søke om å få delta på opphold i regi av Erasmus+, og søknadene blir vurdert ut fra gitte kriterier. Kriteriene omfatter faglig innsats, med spesielt fokus på akvafagene, engelsk og samfunnsfag. Dessuten vurderes elevens fravær, orden og oppførsel. Et viktig kriterie er hvordan du oppfører og ter deg på fritiden, du skal både representere deg selv og Val på en god måte under et utenlandsopphold. Søknadsrunden avsluttes med et intervju og endelig utvelgelse av elevene som får delta.

Hopp rett ned til innholdet