Priser

Skolepenger og andre kostnader

Gjeldende priser for skoleåret 2024-2025

 

Skolepenger og andre kostnader (alle månedsbeløp gjelder for 10 mnd/år)

Skolepenger Kr. 900,- pr. mnd.

Skolebevis

Lunsjavtale

Kr. 60,- pr år

750,- pr mnd (gjelder ikke elever som bor på internat)


Internatkostnader

Prisen på det enkelte internatrom varierer med størrelse og standard. I prisen inngår alle måltider servert i skolens matsal. Prisfastsettingen tar hensyn til ferier, heimreiser, skoleturer og praksisuker. Internat og kjøkken er stengt i skoleferiene og åpner på ettermiddagen, dagen før skolestart. 

Elevene får utstyrsstipend fra Statens Lånekasse. Skoleåret 2024/25: VG1/VG2: ca 7000,- VG3: ca 2550,-. Dette er beløp pr år. 

De som kvalifiserer for det, får borteboerstipend. Skoleåret 2024/2025: kr 6 677,- pr måned.

I tillegg kan det gis behovsprøvd tilskudd til skolepenger og tilskudd til hjemreise for de som har lang reiseavstand. For mer informasjon se lanekassen.no

Priser pr måned i internatet:

Internat Pris enkeltrom Pris dobbeltrom3
Sklinna/Grinna 7780,- (7480,-1)  
Bedehuset 7630,- (7330,-1)  
Brygga 7630,- 7030,-
Kammerset 7480,-  
Kvisten 7480,- 6880,-
Stubben 7480,- 6880,-
Borgen 7330,-  
Bolig 9 7630,- (7030,-til 7180,-1) 6880,-
Bolig 10 6800,- (6500,-1) 7030,-
Lonet/Laugvågen 7280,-  

Prisene justeres årlig etter lønns- og prisvekst.

1 Enkeltrom, lite
2 Prisen varierer med størrelsen på rommene

3 Prisen gjelder per pers

Matintoleranser må dokumenteres med legeattest. Glutenallergi koster kr 1000,- ekstra i måneden. Andre matallergier som f.eks laktoseintoleranse koster kr 500,- ekstra per måned.

Tabellen under viser hvordan de faste månedlige kostnadene kan se ut etter at en har trukket ifra borteboerstipendet.

Pris pr mnd i 10 mnd

Faktor

Dyrest

Billigst

Mat og opphold

 kr       7 780

 kr       6 880

Skolepenger

 kr          900

 kr          900

Borteboerstipend

-kr      6 677

-kr      6 677

Månedlig kostnad

 kr       2 003

 kr       1 103

Reduksjon i kostnader i privathusholdningen med en elev på internatskole er ikke hensynstatt her. Mange opplever vesentlige besparelser på mat, kjøring, strøm, fritidsaktiviteter osv.

Fellestransport Kr. 600,- pr. år Fellestransporten dekker skyss til hurtigrute og flyplass på fredager og søndager. Transporten dekker også ukentlig handletur til Kolvereid (noen få ganger Sjånes). Vi henter også etter bestilling på Kolvereid kl 17.15 på søndager. Transport utenom dette, må ordnes av eleven selv.

Transport til lege, tannlege, psykolog etc…

Vi kan være behjelpelige med transport til lege. Sjekk da først med tilsyn om vi har mulighet til å kjøre på dette tidspunktet. Skyssen blir fakturert ved neste månedlige faktura fra oss.

Depositum Kr. 2000,- pr. år Betales tilbake når rommet er godkjent ved skoleslutt.
Tapt nøkkel Kr 1000,- Betales dersom nøkkelen blir mistet.

Undervisning / skole

Skolepenger Kr. 900,- pr. mnd.  
Skolebevis 60,-  
Hopp rett ned til innholdet