Energi- og miljøfag

Naturbruk med energi- og miljøfag

Val videregående skole er en av få skoler som tilbyr Naturbruk med energi- og miljøfag. Dette er et tilbud på linje med tilbudene på landbruk, hestefag og akvakultur. 

På energi- og miljøfag vil du få en allsidig bakgrunn for å kunne forstå og jobbe videre med energi- og miljøspørsmål

Vg1 Naturbruk

Naturbruk gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag. Et av programfagene er naturbasert næringsaktivitet, her får du være med å prøve ut forskjellige friluftsaktiviteter som fiske- og fangst, overnattingsturer og den årlige ukesturen til Oppdal.

På Val kan du velge fordypning innen landbruk, hest, akvakultur og energi- og miljø.

Energi- og miljø

På energi- og miljøfag vil du få en allsidig bakgrunn for å kunne forstå og jobbe videre med energi- og miljøspørsmål. Du vil utvikle generell miljøforståelse og få spesielt innsikt i hvordan landbruk og akvakultur drives i dag og miljøspørsmål rundt disse næringene. Du vil også få en god bakgrunn i friluftsliv og næring i tilknytning til naturbruk.

Det legges også opp til at man skal kunne få spesiell studiekompetanse, med vekt på realfag, for å kunne komme inn videre på aktuelle studier på universitet eller høyskole.

Det første året er ca halve skoleuken praksisbasert. Da jobber vi med bl.a. energi- og miljøspørsmål, bærekraftig utvikling og teknologi, matproduksjon, friluftsliv og forvaltning av naturressurser. 

Temaer for faget

 • Miljøvern og forvaltning
 • Fornybar energi
 • Klimautfordringer
 • Bærekraftig matproduksjon
 • Friluftsliv, jakt og fiske
 • Næringsutvikling. 

Timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg1 Naturbruk. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Vg1 – Naturbruk

 • Naturfag– 56
 • Engelsk– 140
 • Kroppsøving – 56
 • Kristendomskunnskap – 56
 • Matte – 84
 • Naturbasert næringsaktivitet – 140
 • Naturbasert produksjon og tjenesteyting innen akvakultur – 337
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF) – 112

Sum årstimer 982


Hva blir du?

Energi- og miljøfag legger et solid grunnlag for videre studier innen naturvitenskapelige fag som biologi, naturforvaltning, veterinær, ingeniør eller andre naturbruksbaserte utdanninger. Du kan også gå videre på mange andre studier.

Hvem er dette for?

Dette er spesielt for deg som:

 • Er opptatt av klima- og miljøspørsmål
 • Gjerne vil jobbe praktisk med problemstillingene.
 • Liker å være ute i naturen
 • Ønsker å lære om naturen og naturbruk på vei mot studiekompetanse.
 • Trenger spesiell studiekompetanse med realfag for å komme inn på videre utdanning.

Interessert?

Følg med her på nettsidene fremover mot søknadsfristen. Ta gjerne kontakt med skolen for å avtale et besøk eller om det er andre ting som du lurer på.
Velkommen som søker på energi- og miljø på Val!

Hopp rett ned til innholdet