Personvernerklæring

Personvernerklæring for Val skoler

Personvernet ditt er viktig for oss. For at du skal være trygg på at vi håndterer personopplysninger i tråd med gjeldene regelverk, har vi utarbeidet en egen personvernerklæring.

 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person.  Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

 

Val skoler AS er behandlingsansvarlig for håndtering personalopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Val skoler AS

Hestvikvegen 73
7970 Kolvereid
E-post adresse: post@val.vgs.no
Telefon 74 38 90 00

Val skoler AS behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: Innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på fravær, fri og permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap.

Feles for alle ansatte er det å være registrert i våre systemer, slik som personaladministrasjonsportal, arkivsystem, adgangskontrollsystem og ulike IT-system for at vi skal kunne gi tilgang til basistjenester slik som e-post, iSkole, Canvas, HR-portalen.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, personnummer, mailadresse, karakterer fra tidligere skoleår på vgs., grunnlag for termin-/standpunktkarakterer inneværende skoleår, fravær og evt. dokumentasjon på fravær og avgiverskole (ungdomsskolen). Val skoler AS oppbevarer papirer fra eksterne instanser på enkelte elever for å ivareta elevens rettigheter. Val skoler AS oppbevarer også referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven. Informasjon om evt. matallergier og sykdom som vi må ta hensyn til. Bilder av elever (passfoto) legges inn i iSkole og Pocket ID (digitalt skolebevis).

Foresatte: Navn, adresse, personnummer (barne- og ungdomsskolen), telefonnummer, evt. hvem som har den daglige omsorgen og mailadresse.

Val skoler AS bruker disse opplysningene for å ivareta ansattes, elevers og foresattes interesser (bl.a. å utbetale lønn; å utføre nødvendig administrasjon rundt arbeidsforholdet; å sikre tilganger til IT-systemer; å ivareta opplæringen av elevene; å tilrettelegge for tilpasset opplæring; å planlegge undervisning; å vurdere elevarbeider; å rapportere på resultater, orden, oppførsel og fravær; å kommunisere med elever og foresatte å ha nødvendig informasjon om utfordringer eleven har knyttet til for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold osv. for å møte elevens behov så lenge eleven går på Val skoler). Personnummer brukes for å få de digitale systemene som ivaretar skole-hjemsamarbeidet til å fungere, blant annet FEIDE-pålogging.

Rettslig grunnlag er Friskoleloven, Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Lov om utdanningsstøtte, Folketrygdloven, Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven med forskrifter.

Klasselister kun med navn kan utleveres til elever ved forespørsel.

Offentlige instanser kan innhente opplysninger om en elev når det er relevant, og elev og foresatte (hvis eleven er under 18 år) har gitt samtykke. De kan også innhente opplysninger om en ansatt når det er relevant og den ansatte har gitt sitt samtykke.

Hvis andre spør etter personopplysninger, skal det alltid avklares med rektor i forkant av en evt. utlevering av personopplysninger.

Informasjon om en ansatt lagres gjennom hele ansettelsesforholdet. Val skoler AS er ansvarlig for at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålene de er behandlet for.

Referat fra elevsamtaler og fagsamtaler, samt grunnlag for termin- og standpunktkarakterer makuleres når klagefristen er gått ut. Øvrige personopplysninger om elever og foresatte blir i utgangspunktet oppbevart i 10 år. Fravær og karakterer lagres i datasystemet Extens for videregående. Systemet er passordbeskyttet, og tilgang gis etter behov/stilling.

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger Val skoler AS har om vedkommende. Den kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om den.

Den har også rett til å få korrigert, til å kreve begrenset behandling og evt. slettet opplysninger som ikke er nødvendige å oppbevare. I helt spesielle tilfeller kan den protestere mot bruk av opplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Vi håper at du vil si ifra og gå i dialog med oss dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.

Val skoler benytter cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside; valskoler.no, val.vgs.no og valfou.no, samtykker du i at det settes cookies inn i din nettleser. Du kan selv deaktivere bruken av cookies i nettleseren din.

Cookies
Cookies er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker.

En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjeparts cookies

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et reklamebanner) fra andre nettsted på et annet nettsted vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk.

Vår nettside bruker cookies for samle statistikk og observere hvordan brukere navigerer seg gjennom nettsiden. Dette gjør vi i hovedsak for å kunne forbedre brukeropplevelsen. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Vår nettside benytter tjenester for trafikkanalyse fra Google Analytics, Innbygget innhold fra YouTube samt dynamisk innhold fra Facebook for å kunne kommunisere med deg.

Hopp rett ned til innholdet