Studieforberedende naturbruk

Studieforberedende

Vg3 Studieforberedende naturbruk fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse. Dette gir deg mulighet til opptak ved høgskoler og universiteter. Dermed kan du søke deg inn på videre studier, i mange retninger. 

– Jeg føler at Val er det perfekte valget for meg, siden jeg ønsker å jobbe med havbruk.

Erling Von Harling Lien,
elev akvakultur

Undervisningen

Vg3 studieforberedende (SF) er et påbyggingsår etter vg2 yrkesfag, som gir generell studiekompetanse. Val videregående skole tilbyr også spesiell studiekompetanse med fagene:

 • Matte (R1)
 • Kjemi 1 (Kj1)
 • Kjemi 2 (Kj2)

 

For å få denne spesielle studiekompetansen må du velge:

 • Vg1: fordypning i teoretisk matematikk (1T)
 • Vg2: kjemi 1 (Kj1)
 • Vg3 SF: kjemi 2 (Kj2) og matematikk (R1)

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk og videre Vg2 Hest og hovslager/Landbruk og gartnernæring/Akva gir grunnlag for opptak på Vg3 SF.

Timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg3 Studieforberedende (Naturbruk). Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Fellesfag:

 • Kroppsøving – 56
 • Historie – 140
 • Matematikk – 140
 • Naturfag – 84
 • Norsk – 281

Felles programfag:

 • Naturforvaltning – 140

Valgfrie programfag: – 140

 • Matematikk 2PY
 • Matematikk R1
 • Biologi
 • Kjemi 2

Sum årstimer – 981

– Det beste med å gå på Val er at du får en spennende og utfordrende skolehverdag. Du lærer deg mye nytt som du ikke visste fra før.

Sofie Torrissen,
elev akvakultur

Hva blir du?

Fullført og bestått opplæring fører til generell eller spesiell studiekompetanse, som gir deg mulighet til opptak ved høgskoler og universiteter. Med det kan du søke deg inn hva du måtte ønske av studier, som videreutdanning innen yrkesveien du valgte på Vg1 og Vg2, men også i andre retninger. 

Eksempler på mulige studier er:

 • Marinbiolog
 • Havbruksdrift og ledelse
 • Veterinær
 • Sykepleier
 • Lærer
 • Sivilingeniør
 • I tillegg alle studier som krever generell studiekompetanse

 

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

 • ønsker generell eller spesiell studiekompetanse
 • ønsker å studere der det er krav om spesiell studiekompetanse
 • ønsker fordelene ved kombinasjon av yrkesfag og påbygg

Den praktiske tilnærmingen kan gi deg store fortrinn også i høyere utdanning eller et yrke også i andre sammenhenger. En som f.eks. har gått landbruk og søker seg inn på veterinærutdanningen, vil kunne høste av erfaringene fra praktisk undervisning. Dette gir forståelse og erfaring/bakgrunn som vil være etterspurt på arbeidsmarkedet også i tiden fremover.

Hopp rett ned til innholdet