Ledige stillinger

Miljøarbeidere – ettåringer

For skoleåret 2022/2023 søker vi etter to til tre miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, noen praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.

Les mer »
For skoleåret 2022/2023 søker vi etter to til tre miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene. Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, noen praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.
Stillingen består i å undervise i norsk på Vg2. Norskundervisningen utgjør 60 %. Det kan legges til rette med andre fag eller oppgaver inntil 100 % stilling.