Internasjonalisering

Praksisopphold i utlandet

Val vgs er involvert i flere internasjonale prosjekter der også elever får delta. De siste årene har elever på Vg2 Akvakultur hatt mulighet til praksisopphold i Irland, mens heste- og landbrukselever på Vg2/Vg3 har hatt det samme tilbudet i Nederland. Hvert år reiser også flere klasser på klassetur/fagtur til andre land, der både det faglige, kulturelle og sosiale blir godt ivaretatt. 

I noen av prosjektene er det også elever fra andre land som kommer hit på besøk til Val vgs, da er det elevene som er verskap.

Internasjonalt samarbeid

Val vgs er også involvert sammen med utenlandske aktører når det gjelder mer næringsretta prosjekter. Dette gjelder alle fagområder, og som elev kan du for eksempel få muligheten til å jobbe sammen med en forsker fra Irland ute på mærdekanten, eller kanskje se på småskala matproduksjon i Ytre Namdal sammen med bønder fra Frankrike. Fin måte å trene fremmedspråk på!

Les mer om de ulike praksisene inne på de ulike fordypningene; akvakultur, landbruk og hest.

– Det beste med å gå på Val er at du får en spennende og utfordrende skolehverdag. Du lærer deg mye nytt som du ikke visste fra før.

Sofie Torrissen,
elev akvakultur

Hopp rett ned til innholdet