Vi utvikler og gjør kunnskap anvendbar og forståelig


Vi utvikler og gjør kunnskap anvendbar og forståelig

Prosjekt- og prosessledelse

Prosjektsøknader, etablering av nasjonale og internasjonale prosjektkonsortium, operativt prosjektarbeid og rapportering

Rådgivning

Ved søknader på havbrukslokaliteter og produksjonstillatelser

Fiskehelse og -velferd

Feltforsøk, forsøksoppsett, kompetanseutvikling og formidling

Uttesting og verifisering i felt

Feltforsøk og oppfølging. Godkjent forsøksdyrvirksomhet

Kompetanseutvikling og -formidling

Innen våre fagfelt, deriblant RAS, makroalger, bioøkonomi, fiskehelse, lavtrofisk akvakultur, mm.

Om oss

Val FoU driver forskning- og utviklingsarbeid med base i Nærøysund kommune i Ytre Namdalen. Vi har våre hovedarbeidsområder innen prosjektledelse, utvikling innenfor biologiske og teknologiske områder samt utdanning knyttet til havbruk- og landbruksnæringen.

Kurstilbud

Val FoU AS tilbyr kurs innen fiskevelferd og makroalger, så vel som skreddersydde kurs. Følgende kurs er tilgjengelige som e-læringskurs.

Kurs i makroalgedyrking

E-læringskurset «Makroalgedyrking» sikrer grunnleggende kunnskap innen makroalgedyrking der det legges vekt på hele verdikjeden fra dyrking til forretningsidé.

Kurset inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver og tester. Kurset stiller ikke spesielle krav til teoretisk eller praktisk bakgrunn, men egner seg for de som har interesse for algedyrking og har en mulig idé om å tjene penger på algeproduksjon. Kurset kan deles opp, og tas når det passer og så ofte en vil. Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

Val FoU og Norges Vel er ansvarlig for det faglige innholdet, mens DataPower Learning AS sørger for teknisk drift, salg og distribusjon.

Se datapowerlearning.com for påmelding.

Fiskevelferdskurs

Val FoU har i samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik AS utviklet e-læringskurs for havbruksnæringen. Kurset er lovpålagt for alle som jobber med fisk i oppdrett, og dekker lov- og forskriftsfestede kompetansekrav for laksefisk. Det tilbys kurs for ansatte i matfiskproduksjon, servicebåt, brønnbåt, settefisk og slakteri.

Val FoU er ansvarlig for det faglige innholdet, mens SSR AS sørger for teknisk drift, salg og distribusjon. Se SSR.no for påmelding.

Besøksadresser

 

Val VGS
Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid

InnovArena
Fjordgata 8, 7900 Rørvik

Våre ansatte

Kristine Fagerland

Daglig leder, M.Sc.

Kristine er utdannet naturforvalter og har siden 2015 vært daglig leder i Val FoU. Hun jobber med prosjekter innen bærekraft, bioøkonomi og arealforvaltning.

Arbeidsområder:

 • Prosjektledelse
 • Arealforvaltning
 • Bioøkonomi og bærekraft
 • Styreverv

Halvor Mortensen

Prosjektleder

Halvor har bakgrunn som Høgskolekandidat i akvakultur fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har i tillegg videreutdanning innen prosjektledelse og bærekraft. Halvor har jobbet i Val FoU siden oppstarten i 2013, og har i dag skoleutvikling og kobling mellom skole og næringsliv som hovedområder, i tillegg til prosjekt- og prosessledelse innen marin sektor.

Arbeidsområder:

 • Skoleutvikling
 • Internasjonalisering
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Bærekraft

 

Maia Hoff (permisjon)

Veterinær, cand. med. vet.

Maia er veterinær, utdannet ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo. Hun startet i Val FoU i mars 2020, og har siden jobbet med ulike prosjekter innen fiskehelse og -velferd, internasjonalisering og kunnskapsformidling i en stadig mer digitalisert verden.

Arbeidsområder:

 • Kunnskapsformidling
 • Utvikling og digitalisering av læremidler
 • Kursleder
 • Utviklingsarbeid/internasjonalisering
 • Prosjektarbeid

Eirin Ottesen

Fiskehelsebiolog, M.Sc.

Eirin er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Bergen, og startet i Val FoU i juli 2021. Eirin jobber med ulike prosjekter innen fiskehelse og -velferd, kunnskapsformidling og internasjonalisering.

Arbeidsområder:

 • Fiskehelse og -velferd
 • Prosjektarbeid
 • Kunnskapsformidling
 • Kursveiledning
 • Utviklingsarbeid og internasjonalisering

Signe Dille Løvmo

Prosjektleder, M.Sc.

Signe har bred erfaring innen forskning på fiskevelferd fra UiO, NTNU og Veterinærhøyskolen. Hun startet i Val FoU mai 2021 samtidig som hun ferdigstiller en PhD i tarmhelse hos oppdrettslaks ved NTNU.

Arbeidsområder:

 • Fiskehelse og -velferd
 • FoU
 • Kursveiledning
 • Rekruttering til skole og næringsliv
 • Prosjektarbeid

Marthe Austad

Prosjektleder, M.Sc.

Marthe har en mastergrad i marin økologi fra Nord universitet, med fordypning innen bentosøkologi og identifisering av makrofauna. I tillegg har Marthe jobbet mye med bruk av rognkjeks som rensefisk i oppdrettsnæringa. Hun startet i Val FoU i september 2021, og jobber med kunnskapsformidling og prosjekter hovedsakelig innenfor marin økologi og akvakultur.

Arbeidsområder:

 • Biodiversitet og taksonomi
 • Bruk av rensefisk som biologisk avlusing av laksefisk
 • Dyrehelse og -velferd hos marine oppdrettsarter
 • Akvakultur og dens påvirkning på miljøet
 • Kunnskapsformidling
 • Prosjektledelse

Kjetil Lindgjerdet

Prosjektmedarbeider

Kjetil startet i Val FoU i april 2022. Han har bakgrunn fra laksenæringen, oppdrett av marine arter, landbasert oppdrett og undervannsarbeid som dykker. Han har også jobbet en del med tekniske installasjoner innen akvakultur, både over og under vann.

Arbeidsområder:

 • Prosjektarbeid 
 • Gjennomføring av forsøk i felt
 • Uttesting og verifisering i felt 

Følg oss på sosiale medier

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons