Vi utvikler og gjør kunnskap anvendbar og forståelig

Vi tilbyr følgende tjenester

Prosjekt og prosessledelse

Prosjektsøknader, etablering av nasjonale og internasjonale prosjektkonsortium, operativt prosjektarbeid og rapportering

Konferanser og seminarer

Arrangering og gjennomføring

Uttesting og verifisering i felt

Feltforsøk og oppfølging. Godkjent forsøksdyrvirksomhet

Fiskehelse

Feltforsøk, forsøksoppsett, kompetanseutvikling og formidling

Utdanning

Utvikling av utdanningstilbud og internasjonalisering

Kompetanseutvikler og -formidler

Innen våre fagfelt, deriblant RAS, makroalger, bioøkonomi, fiskehelse, lavtrofisk akvakultur, mm.

Rekruttering

Samarbeid skole-næringsliv-akademia, bachelor- og masteroppgaver

Rådgivning

Ved søknader på havbrukslokaliteter og produksjonstillatelser

Kurs

Innen fiskevelferd, makroalgekultivering, skreddersydde kurs

Som et datterselskap av Val Skoler AS, skal Val FoU AS samtidig bygge opp under Val Skoler AS sin kjernevirksomhet gjennom tett og målrettet samarbeid.

Om oss

Val FoU driver forskning- og utviklingsarbeid med base i Nærøysund kommune i Ytre Namdalen. Vi har våre hovedarbeidsområder innen prosjektledelse, utvikling innenfor biologiske og teknologiske områder samt utdanning knyttet til havbruk- og landbruksnæringen. 

Siden tidlig 80-tallet har Val Videregående Skole (vgs) drevet ulike FoU-aktiviteter. Dette ble tidligere organisert som en avdeling inn under ordinær drift i Val vgs. I 2013 ble denne FoU-aktiviteten utskilt og videreført i et eget selskap, Val FoU AS. Siden da har Val FoU jobbet med å fremme kunnskapsutvikling og -formidling til regionalt næringsliv i Ytre Namdalen spesielt, og i Norge generelt.

Kurstilbud

Val FoU AS tilbyr kurs innen fiskevelferd og makroalger, så vel som skreddersydde kurs. Følgende kurs er tilgjengelige som e-læringskurs.

Kurs i makroalgedyrking

E-læringskurset «Makroalgedyrking» sikrer grunnleggende kunnskap innen makroalgedyrking der det legges vekt på hele verdikjeden fra dyrking til forretningsidé.

Kurset inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver og tester. Kurset stiller ikke spesielle krav til teoretisk eller praktisk bakgrunn, men egner seg for de som har interesse for algedyrking og har en mulig idé om å tjene penger på algeproduksjon. Kurset kan deles opp, og tas når det passer og så ofte en vil. Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

Val FoU og Norges Vel er ansvarlig for det faglige innholdet, mens DataPower Learning AS sørger for teknisk drift, salg og distribusjon.

Se datapowerlearning.com for påmelding.

Fiskevelferdskurs

Val FoU har i samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik AS utviklet e-læringskurs for havbruksnæringen. Kurset er lovpålagt for alle som jobber med fisk i oppdrett, og dekker lov- og forskriftsfestede kompetansekrav for laksefisk. Det tilbys kurs for ansatte i matfiskproduksjon, servicebåt, brønnbåt, settefisk og slakteri.

Val FoU er ansvarlig for det faglige innholdet, mens SSR AS sørger for teknisk drift, salg og distribusjon. Se SSR.no for påmelding.

Kontakt oss

Besøksadresser:

Val VGS
Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid

InnovArena
Fjordgata 8, 7900 Rørvik

Kristine Fagerland

Kristine Fagerland

Daglig leder

Kristine er utdannet naturforvalter og har siden 2015 vært daglig leder i Val FoU. Hun jobber med prosjekter innen bærekraft, bioøkonomi og arealforvaltning.

Arbeids- og interesseområder:

 • Prosjektledelse
 • Arealforvaltning
 • Bioøkonomi og bærekraft
 • Styreverv

 

Bakgrunn:

 • Mastergrad i Naturforvaltning, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Etterutdanning innen ledelse og arealforvaltning.
 • Tidligere jobbet som planlegger i Nærøy kommune, fagkonsulent for NINA Naturdata og prosjektleder i Nordland Bondelag.
Halvor Mortensen

Halvor Mortensen

Prosjektleder

Halvor har bakgrunn som Høgskolekandidat i akvakultur fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har i tillegg videreutdanning innen prosjektledelse og bærekraft. Halvor har jobbet i Val FoU siden oppstarten i 2013, og har i dag skoleutvikling og kobling mellom skole og næringsliv som hovedområder, i tillegg til prosjekt- og prosessledelse innen marin sektor.

Arbeids- og interesseområder:

 • Skoleutvikling
 • Internasjonalisering
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Bærekraft

Bakgrunn:

 • Driftsleder ved oppdrettsanlegg
 • Lærer i akvakultur, Val VGS
 • Næringskonsulent, Nærøy kommune
 • Videreutdanning innen «Prosjektledelse i sjømatnæringen» og «Bærekraft som konkurransefortrinn»

Maia Hoff (permisjon)

Veterinær

Maia er veterinær, utdannet ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo. Hun startet i Val FoU i mars 2020, og har siden jobbet med ulike prosjekter innen fiskehelse og -velferd, internasjonalisering og kunnskapsformidling i en stadig mer digitalisert verden.

Arbeids- og interesseområder:

 • Kunnskapsformidling
 • Utvikling av læremidler
 • Digitalisering av læremidler
 • Kursleder (fiskevelferdskurs)
 • Utviklingsarbeid/internasjonalisering
 • Ulike prosjekter direkte eller indirekte knyttet til fiskehelse og -velferd, deriblant
  • Fasilitering av feltforsøk
  • Tredjepartsvurderinger ifb. utvikling av teknisk utstyr

Bakgrunn:

 • Veterinær med fordypning innen fiskehelse, NMBU Veterinærhøgskolen (2018)
 • Kurs i forsøksdyrlære, UiB (2021)

Eirin Ottesen

Fiskehelsebiolog

Eirin er utdannet fiskehelsebiolog ved Universitetet i Bergen, og startet i Val FoU i juli 2021. Eirin jobber med ulike prosjekter innen fiskehelse og -velferd, kunnskapsformidling og internasjonalisering.

Arbeids- og interesseområder:

 • Fiskehelse og velferd
 • Prosjektarbeid
 • Kunnskapsformidling
 • Kursveiledning
 • Utviklingsarbeid/internasjonalisering

 

Bakgrunn:

 • Profesjonsstudium i fiskehelse, UiB (2021)
 • Kurs i forsøksdyrslære, UiB
Signe Dille Løvmo

Signe Dille Løvmo

Biolog

Signe har bred erfaring innen forskning på fiskevelferd fra UiO, NTNU og Veterinærhøyskolen. Hun startet i Val FoU mai 2021 samtidig som hun ferdigstiller en PhD i tarmhelse hos oppdrettslaks ved NTNU.

Arbeids- og interesseområder:

 • Fiskevelferd og helse
 • FoU
 • Kursveiledning
 • Rekruttering til skole og næringsliv
 • Prosjektarbeid

 

Bakgrunn:

 • Master i molekylærbiologi, UiO
 • PhD-stipendiat i fiskehelse ved NTNU

 

Aktuelle publikasjoner og presentasjoner

 • Løvmo S.D., Whatmore P., Sundh H., Sigholt T., Madaro A., Bardal T., Olsen R.E. (2021) Effects of Atlantic salmon (Salmo salar) fed low- and high HUFA diets on growth and midgut intestinal health. Aquaculture, Volume 539, 2021, 736653, ISSN 0044-8486, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736653.
 • Løvmo S.D., Madaro A., Whatmore P., Bardal T., Ostensen M.-A., Sandve S.R., Olsen R.E. (2020) Mid and hindgut transcriptome profiling analysis of Atlantic salmon (Salmo salar) under unpredictable chronic stress. Soc. Open Sci., 7 (2) (2020), p. 191480, 10.1098/rsos.191480
 • Løvmo S.D., Speth M.T., Repnik U., Koppang E.O., Griffiths G.W., Hildahl J.P. (2017) Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system. Dev Comp Immunol. 2017 Feb;67:508-518. doi: 10.1016/j.dci.2016.06.016. Epub 2016 Jun 22. PMID: 27343826.

Marthe Austad

Prosjektleder

Marthe har en mastergrad i marin økologi fra Nord universitet, med fordypning innen bentosøkologi og identifisering av makrofauna. I tillegg har Marthe jobbet mye med bruk av rognkjeks som rensefisk i oppdrettsnæringa. Hun startet i Val FoU i september 2021, og jobber med kunnskapsformidling og prosjekter hovedsakelig innenfor marin økologi og akvakultur.

Arbeids- og interesseområder:

 • Biodiversitet og taksonomi
 • Bruk av rensefisk som biologisk avlusing av laksefisk
 • Dyrehelse og -velferd hos marine oppdrettsarter
 • Akvakultur og dens påvirkning på miljøet
 • Kunnskapsformidling
 • Prosjektledelse

Bakgrunn:

 • Mastergrad i marin økologi fra Nord universitet (2016)
 • Kurs i forsøksdyrlære (FELASA B) fra NMBU
 • Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg (B- og C-undersøkelser iht. Norsk Standard 9410, ASC Salmon Standard)
 • Prosjektledelse og -arbeid på rognkjeks i private og offentlig finansierte prosjekter

Aktuelle publikasjoner og presentasjoner

 • Austad, M., Boissonnot, L., Stensby-Skjærvik, S. & Sakariassen, T. E. (2021) Hvem er de beste lusespiserne? Norsk Fiskeoppdrett 4-2021.
 • Austad, M., Boissonnot, L., Stensby-Skjærvik, S. & Sakariassen, T. E. (2021) Håndbok for oppfølging av rognkjeks i sjø. aqua-kompetanse.no/rognkjeksoppfolging
 • Kokarev, V., Tachon, M., Austad, M., McGovern, M. & Reiss, H. (2021) Strong microbenthic community differentiation among sub-Arctic deep fjords on small spatial scales. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 252, 107271.
 • Austad, M. (2021) Tapsårsaker rensefisk: Er det mulig å oppnå høyere overlevelse? Lusekonferansen 2021 (digital), 20.01.2021. https://www.fhf.no/media/3011/11_austad_tapsaarsaker-rensefisk_20200120.pdf
 • Austad M. & Boissonnot, L. (2020) Rognkjeksa som forsvant. https://www.kyst.no/article/rognkjeksa-som-forsvant/ , 05.10.2021.

Følg oss på sosiale medier

Cover for Val FoU
488
Val FoU

Val FoU

Val FoU har sine hovedarbeidsområder innen prosjektledelse, utvikling innenfor biologiske og teknologiske områder samt utdanning knyttet til havbruk- og landbruksnæringen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more