Oppfølging av rognkjeks

Rognkjeks benyttes i dag som en del av totalstrategien for forebygging og kontroll av lus i oppdrett av atlantisk laks i Norge. Men, det er også en økende bekymring og kritikk rundt velferd og overlevelse hos rognkjeks i merd. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi utarbeidet en håndbok som skal bidra til å gjøre dokumentasjon av velferdsstatus hos rognkjeks, både i settefiskfasen og i sjøfasen, lett tilgjengelig og standardisert for hele oppdrettsnæringa. Det er også utviklet et scoringssystem for velferd, som baserer seg på scoring av operasjonelle velferdsindikatorer (OVI). Dette kvantifiserer funnene, og kan gjøre det lettere å følge opp overordnet velferdstilstand til rognkjeks.

Nedenfor kan du laste ned håndbøkene til settefisk og sjøfase med tilhørende feltskjema og rapport. Håndbøkene er også tilgjengelig på engelsk.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med prosjektleder Marthe Austad eller fiskehelsebiolog Eirin Ottesen.

 

Settefisk

Sjøfase

Hopp rett ned til innholdet