Vg3 Landbruk (Agronom)

Vg3 Landbruk (Agronom)

Fullført og bestått opplæring i VG3 Landbruk fører fram til yrkeskompetanse med yrkestittelen agronom. 
Her får du bl.a. fagkvalifikasjoner for å søke konsesjon i forbindelse med kjøp av landbrukseiendom/ gård.

Vg3 Landbruk gir en grundig praktisk og teoretisk innføring i fagene som fører fram til yrkeskompetansen «agronom».

Undervisningen

Kurset er allsidig og gir en grundig praktisk og teoretisk innføring i fagene som fører fram til yrkeskompetansen «agronom». Gjennom skoleåret følger undervisningen produksjonssyklusen i de ulike driftsavdelingene der elevene i perioder får ansvar for planlegging, produksjon og veiledning. Elevene får også delta i pågående prosjekter som er aktuelt med tanke på utvikling og omstilling.

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk og videre Vg2 Landbruk gir grunnlag for opptak på Vg3 Landbruk og husdyrhold.

Timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg3 Landbruk- og husdyrhold (Agronom). Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

 • Plante- og husdyrproduksjon
  337 årstimer
 • Utmark og kulturlandskap
  140 årstimer
 • Gårdsdrift
  168 årstimer
 • Økologisk landbruk
  140 årstimer 
 • Traktor og maskiner
  140 årstimer
 • Kroppsøving
  56 årstimer

Sum årstimer – 981

Med bakgrunn i den allsidige opplæringa er agronomer også attraktiv arbeidskraft i andre næringer. 

Hva blir du?

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse med yrkestittelen agronom. 

Fagkvalifikasjoner for å søke konsesjon i forbindelse med kjøp av landbrukseiendom/ gård.

 • Gårdbruker/bonde.
 • Røkter/gårdsarbeider.
 • Avløser/landbruksvikar.
 • Arbeid innen servise og handel i landbruket. 
 • Solid yrkesprakstisk bakgrunn for den som søker høgere landbruksutdanning.

Med bakgrunn i den allsidige opplæringa er agronomer også attraktiv arbeidskraft i andre næringer. 

 

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

 • er interessert i planter, dyr, teknikk, økonomi, driftsledelse
 • ser for deg en fremtid i landbruksnæringen
 • ønsker en bred praktisk erfaring som grunnlag for andre yrker og videre utdanning.
Hopp rett ned til innholdet