Reglement for internat og fritid

Hovedmålsetting for skole- og internatmiljø

Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket!

Val skal ha et skole- og internatmiljø som er preget av trygghet, omsorg og et godt læringsmiljø der eleven står i fokus.

«TILLIT, TRIVSEL, TRYGGHET»

 

InternatreglementVårt mål er å legge forholdene til rette for et godt skole- og internatmiljø, slik det er beskrevet i hovedmålsettingen. Reglene gjelder også for uteboende elever og gjester når en oppholder seg på Vals område. Reglene gjelder for alle relevante forhold så lenge eleven har elevstatus ved skolen, det vil også si på skoleturer, ved opphold hos praksisvert og i andre sammenhenger der skolen er ansvarlig. Reglene er ikke uttømmende, det vil si at de ikke dekker alle tenkelige situasjoner og at det er rom for å utøve skjønn i forståelsen.

Den som tar imot skoleplass ved Val videregående skole, får i utgangspunktet internatplass. Ved manglende kapasitet på internatrom prioriteres først elever på vg1 og vg2. Elever kan si i fra seg internatplassen dersom de ikke ønsker å bo i internatet. Er eleven under 18 år ved skolestart, må vi ha bekreftelse fra foresatte.

Elever som bor på internatet undertegner egen kontrakt for internatoppholdet. For elever under 18 år må foresatte også undertegne. Gjensidig oppsigelse av internatkontrakten er tre måneder.

Hele internatreglementet finner du her
Hopp rett ned til innholdet