Blå-grønt samspill i praksis

I samarbeid med svenske studenter har elevene på Val videregående skole tatt i bruk et helt nytt akvaponi-anlegg på skolen denne våren. Her får de testet ut gjennom praksis hvordan blå og grønn næring kan gi synergier til hverandre.

Val videregående skole er en av få skoler som tilbyr naturbruk med energi- og miljøfag. Denne linjen har mange forskjellige prosjekt som gir elevene allsidig bakgrunn for å kunne forstå og jobbe videre med energi- og miljøspørsmål i et bredt perspektiv. En av tingene de jobber med er akvaponi og hydroponi.

– Akvaponi og hydroponi går i store trekk på å få synergier mellom blå og grønn næring. Prinsippet er at man bruker slam fra fisk som plantegjødsel. Så dyrker man planter i vannet i utgangspunktet. I akvaponi har man fiskeoppdrett og planteproduksjon i det samme vannet, som et slags mini-økosystem. I hydroponi tilfører man slam, men har ikke fisk i systemet, forteller Halvor Mortensen i Val FoU.

I et slikt anlegg får plantene nitrogen, fosfor og andre viktige næringsstoffer fra fôrrester og avføring fra fisken. De stoffene som fisken ikke tåler store mengder av omdannes til ufarlige forbindelser i et biofilter, og dermed kan vannet brukes om igjen til fiskeoppdrett. Slik resirkulerer vannet i stor grad seg selv. Lignende prinsipper har vært brukt i generasjoner på små og tradisjonelle dambruk på kontinentet, med små jorddammer med fisker, ender og planter. Nå jobber flere aktører med å kommersialisere denne måten å drive matproduksjon på. På Marøya har Val FoU et samarbeid med BioTA og Sinkaberg om hydroponi, mens de på skolen har et lite testanlegg for akvaponi.

Gjennom programmet Erasmus+ hadde Val i april besøk fra flere studenter ved Campus Roslagen i Norrtälje like utenfor Stockholm. 

– Dette er studenter som går toårig fagskole i akvaponi. De var hos oss i praksis i en liten uke, der målet var å designe og bygge et akvaponianlegg. Samtidig fikk de et innblikk i hvordan norsk oppdrettsnæring er bygd om. Besøket ga også inspirasjon til våre egne elever, sier Mortensen.

Johanna Pettersen og Petter Wik Asklund besøkte Campus Roslagen i fjor høst.

Besøket var en gjenvisitt da Val-elevene Johanna Pettersen og Petter Wik Asklund, fra energi- og miljøfag, besøkte Campus Roslagen tidligere i fjor høst. Her fikk de se hvordan de jobber med akvaponi på ulike anlegg der.

– Det var veldig inspirerende, blant annet fikk vi se hvordan de dyrker bananer. I tillegg fikk vi delta på relevante forelesninger, forteller Johanna og Petter.

Elevene fikk også delta i oppstarten av det nye akvaponi-anlegget på Val, og deltar nå aktivt i driften.

– Vi har lært utrolig masse underveis, og nå drifter vi anlegget selv. Det er viktig å følge med kontinuerlig, for alt går ikke på skinner. Det kreves nøye oppfølging av både planter og fisk. På Val dyrker vi nå salat gjennom en elevbedrift og det er en integrert del av undervisningen til oss som går energi- og miljøfag. Vi vil også forsøke oss på urter etter hvert, sier de engasjerte elevene.

– Salaten er velsmakende og kan absolutt anbefales, legger Mortensen smilende til.

I tillegg til prosjekter gjennom Erasmus+ har Val i samarbeid med Mære landbruksskole og Campus Roslagen elevutveksling gjennom Nordplus, et program administrert av Nordisk ministerråd. Da har norske elever reist til Sverige på studietur, mens svenskene har fått besøke fasilitetene på både Val og Mære. Halvor Mortensen forteller at slike samarbeid gir nyttige erfaringer og kompetanse, som kan komme godt med i framtida.

– I Malm i Steinkjer kommune bygger Columbi Farms et gedigent anlegg i samarbeid med Salmar. Det er ingenting i veien for å etablere flere slike anlegg. Vi har alle forutsetninger i Ytre Namdal, og vi ser allerede på hvilke muligheter utbyggingen på Kråkøya kan gi oss. Slike prosjekt kan ha stor betydning for både framtidas matproduksjon og skape mange nye arbeidsplasser, da er det artig at vi på Val er med på denne spennende reisen, avslutter Mortensen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet