Val vgs får 15 flere elevplasser fra høsten

Med bakgrunn i den nye linjen energi- og miljøfag får Val videregående skole flere elevplasser fra høsten 2024.  

Utdanningsdirektoratet har godkjent en utvidelse av elevtallet ved Val videregående skoler til 175, som følge av skolens satsing på Naturbruk med energi- og miljøfag. Val har de siste årene nærmet seg godkjenningen på 160 elever. Økende interesse for energi- og miljøfag siden oppstarten i 2022, fører til utfordringer med å få plass til alle som søker. 

– Derfor søkte vi i fjor om å få utvidet godkjenningen på antall elever, og er svært tilfreds med at direktoratet nå har gitt grønt lys for 15 nye elevplasser fra høsten av, forteller rektor Kjartan Åsebø.

Samtidig som ungdommers interesse for energi- og miljøfag er økende, har Vals utdanningstilbud blitt svært positivt mottatt også hos lokalt næringsliv. Val skoler har allerede gjort investeringer i bygningsmassen for å håndtere økt elevtall. 

– Sist høst tok vi i bruk et tilbygg til det eksisterende videregåendebygget og er godt rustet til å ta imot flere elever de kommende årene, avslutter Åsebø.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet