Til Malta for å lære

Denne uka sender Val skoler en delegasjon på åtte personer fra Namdalen til Malta for å lære mer om RAS. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen hos de som underviser og instruerer om dette. 

– Turen er en del av Erasmus+-prosjektet Practi-RAS, som skal bidra til økt kunnskap og kompetanse om RAS til de som underviser og driver opplæring i akvakultur. Prosjektet ledes av AquaBioTech Group på Malta, med Val skoler som partner, forteller prosjektkoordinator Marthe Austad. 

RAS (resirkulerende akvakultursystemer) er landbaserte oppdrettsanlegg som gjenbruker vann. Vannet renses i et mekanisk og biologisk filtersystem før det returnerer til karet. Denne produksjonsformen krever mindre vann, og er mer bærekraftig av natur. Antallet RAS-anlegg har økt kraftig de siste årene. 

– Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg. Dermed har også behovet for økt kompetanse blitt svært viktig, sier Austad. 

Åtte personer har allerede gjennomgått et digitalt kurs i teoretisk RAS, og lørdag 7. oktober reiser de til Malta for å sette teori ut i praksis ved AquaBioTech sine RAS-fasiliteter. Deltakerne kommer fra Val FoU og Val skoler og lærebedriftene Svaberget smolt og Osan settefisk.

– AquaBioTech har spisskompetanse innen kommersiell bruk og forskning av RAS. Vårt samarbeid med de sørger for at våre undervisere har oppdatert kunnskap og kompetanse på dette. Målet er å utvikle et «train the trainers»-program i praktisk bruk av RAS, for å gi faglærere og lærebedrifter grunnleggende, oppdatert kunnskap og erfaring fra praktisk arbeid med RAS, avslutter Austad.

Prosjektet og turen er finansiert av Eramus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Fra fjorårets tur: Fra venstre Shane A. Hunter (CEO AquaBioTech Group), Dannie O´Brien (tidligere prosjektleder PractiRAS, AquaBioTech Group), Freya Robinson (AquaBioTechGroup), Tamas Bardocz (RDI director AquaBioTech), Kjetil Lindgjerdet (Val FoU) og Marthe Austad (Val FoU).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet