Kontakt oss

Besøksadresser:

Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
Fjordgata 8, 7900 Rørvik

Kristine Fagerland

Kristine Fagerland

Daglig leder

Kristine er utdannet naturforvalter og har siden 2015 vært daglig leder i Val FoU. Hun jobber med prosjekter innen bærekraft, bioøkonomi og arealforvaltning.

Arbeids- og interesseområder:

 • Prosjektledelse
 • Arealforvaltning
 • Bioøkonomi og bærekraft
 • Styreverv

 

Bakgrunn:

 • Mastergrad i Naturforvaltning, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Etterutdanning innen ledelse og arealforvaltning.
 • Tidligere jobbet som planlegger i Nærøy kommune, fagkonsulent for NINA Naturdata og prosjektleder i Nordland Bondelag.
Halvor Mortensen

Halvor Mortensen

Prosjektleder

Halvor har bakgrunn som Høgskolekandidat i akvakultur fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har i tillegg videreutdanning innen prosjektledelse og bærekraft. Halvor har jobbet i Val FoU siden oppstarten i 2013, og har i dag skoleutvikling og kobling mellom skole og næringsliv som hovedområder, i tillegg til prosjekt- og prosessledelse innen marin sektor.

Arbeids- og interesseområder:

 • Skoleutvikling
 • Internasjonalisering
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Bærekraft

 

Bakgrunn:

 • Driftsleder ved oppdrettsanlegg
 • Lærer i akvakultur, Val VGS
 • Næringskonsulent, Nærøy kommune
 • Videreutdanning innen «Prosjektledelse i sjømatnæringen» og «Bærekraft som konkurransefortrinn»

Maia Hoff

Veterinær

Maia er veterinær, utdannet ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo. Hun startet i Val FoU i mars 2020, og har siden jobbet med ulike prosjekter innen fiskehelse og -velferd, internasjonalisering og kunnskapsformidling i en stadig mer digitalisert verden.

Maia er ute i permisjon frem til medio september 2022.

Arbeids- og interesseområder:

 • Kunnskapsformidling
 • Utvikling av læremidler
 • Digitalisering av læremidler
 • Kursleder (fiskevelferdskurs)
 • Utviklingsarbeid/internasjonalisering
 • Ulike prosjekter direkte eller indirekte knyttet til fiskehelse og -velferd, deriblant
  • Fasilitering av feltforsøk
  • Tredjepartsvurderinger ifb. utvikling av teknisk utstyr

Bakgrunn:

 • Veterinær med fordypning innen fiskehelse, NMBU Veterinærhøgskolen (2018)
 • Kurs i forsøksdyrlære, UiB (2021)

 

Signe Dille Løvmo

Signe Dille Løvmo

Veterinær

Signe har bred erfaring innen forskning på fiskevelferd fra UiO, NTNU og Veterinærhøyskolen. Hun startet i Val FoU mai 2021 samtidig som hun ferdigstiller en PhD i tarmhelse hos oppdrettslaks ved NTNU.

Arbeids- og interesseområder:

 • Fiskevelferd og helse
 • FoU
 • Kursveiledning
 • Rekruttering til skole og næringsliv
 • Prosjektarbeid

 

Bakgrunn:

 • Master i molekylærbiologi, UiO
 • PhD-stipendiat i fiskehelse ved NTNU

 

Aktuelle publikasjoner og presentasjoner

 • Løvmo S.D., Whatmore P., Sundh H., Sigholt T., Madaro A., Bardal T., Olsen R.E. (2021) Effects of Atlantic salmon (Salmo salar) fed low- and high HUFA diets on growth and midgut intestinal health. Aquaculture, Volume 539, 2021, 736653, ISSN 0044-8486, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736653.
 • Løvmo S.D., Madaro A., Whatmore P., Bardal T., Ostensen M.-A., Sandve S.R., Olsen R.E. (2020) Mid and hindgut transcriptome profiling analysis of Atlantic salmon (Salmo salar) under unpredictable chronic stress. Soc. Open Sci., 7 (2) (2020), p. 191480, 10.1098/rsos.191480
 • Løvmo S.D., Speth M.T., Repnik U., Koppang E.O., Griffiths G.W., Hildahl J.P. (2017) Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system. Dev Comp Immunol. 2017 Feb;67:508-518. doi: 10.1016/j.dci.2016.06.016. Epub 2016 Jun 22. PMID: 27343826.
Hopp rett ned til innholdet