Miljøarbeidere – ettåringer

For skoleåret 2022/2023 søker vi etter to til tre miljøarbeidere på «ettåringsvilkår», som kan støtte miljøarbeidet for elevene.
Arbeidet består i å legge til rette for aktiviteter, turer, delta i det kristne arbeidet, holde kontakt med enkeltelever, noen praktiske oppgaver i forbindelse med internatdriften og mye annet spennende.

Vaktmester – 100% stilling

  Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, ca 35 på barneskolen (1-7) og er ca 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, […]