Lærer i skogbruk og utmarksfag

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca 150 elever på videregående, 45 på barneskolen (1-7 trinn) og er ca 80 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Eiendommen er på 4 200 daa, hvorav 2 200 daa er produktiv skog. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Lærer i skogbruk- og utmarksfag

 

Arbeidet består i undervisning i skogbruk- og utmarksfag på alle tre trinn på videregående.
Mye av undervisningen foregår ute i skog og mark, og noe vil vanligvis være klasseromsundervisning. I tillegg vil den som får jobben være ansvarlig for drift og forvaltning av skolens skog og ha noe tid til dette. Andre fag og oppgaver kan også være aktuelle.

Vi søker en som primært har høyere utdanning innen skogbruk og/eller utmarksfag. Det er også ønskelig med praktisk erfaring med skogsdrift. Personlige egenskaper vektlegges.

Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist: snarest
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er assisterende rektor, Svanhild Øpstad, på tlf 906 82 936/ sopstad@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet