Fjøsmester ku

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og 45 på barneskolen (1-7 trinn) og er ca 80 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er Val utvikler hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Fôrproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melkeproduksjon, sau og ammegeit.
  • Skolen har moderne og oppdatert fjøs og utstyr.
  • Melkekvoten er i overkant av 400 tonn og det er fullt påsett.

Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen.

Vi søker nå etter:
Fjøsmester ku

Hovedoppgaven er å ha ansvaret for daglig planlegging og drift av kjøtt- og melkeproduksjonen.
Skolen ønsker å ha god drift i fjøset. Den som tilsettes er en del av landbruksteamet, som sammen må løse oppgavene på gården. Det vil si å delta i vaktordningen i fjøset og bidra ute i onner og ellers der det er naturlig gjennom året. Videre må den som får stillingen være med og legge til rette for undervisning og ha med seg elever som en del av arbeidet. Undervisning innen landbruksfag kan også være aktuelt.

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for landbruk. Du har gjerne høyere landbruksutdannelse, men fagskole eller agronom er like aktuelt. Erfaring med fjøsarbeid og drift er en forutsetning. Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønn etter regulativ. Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 2. februar.
Tiltredelse 1. mai 2024 eller senere etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Jostein Namsvatn på tlf 922 03 747 / jnamsvatn@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet