Forsker på framtidas gjødsel

Kan fiskeslam erstatte tradisjonell gjødsel? Det er noe av det Val FoU og Val videregående skole, sammen med flere samarbeidspartnere, forsker på.

I vår startet et forsøk med å bruke fiskeslam som gjødsel på Val. Her har man foretatt analyser og sammenlignet avlingsmengden med de avlingene der kunstgjødsel har blitt brukt. Prosjektet er et samarbeid mellom Val FoU som prosjekteier og Val videregående skole, Nærøysund kommune og Aquaressurs som samarbeidspartnere. I tillegg leverer Akvafuture fiskeslam til prosjektet, mens Norsk Landbruksrådgiving bidratt med faglige innspill. Jordbruksansvarlig på Val, Knut Aarsland, forteller begeistret om forsøkene.

– Dette er spennende. Vi undersøker blant annet jordbiologien der vi har brukt fiskeslam. Har vi mer eller mindre meitemark der det er brukt slam? Kan vi finne noen forskjeller når det gjelder sink? Vi ser etter positive og negative sider ved å bruke fiskeslam, sier Aarsland og forteller at i utgangspunktet er fiskeslam næringsrikt med mye nitrogen og fosfor.

Aarsland legger til at det handler om muligheten for å få til sirkulærøkonomi og få dette inn i det naturlige kretsløpet ved å gjødsle, gi foret til dyrene, og så får vi husdyrgjødsel tilbake til jorda som gjør det mulig å dyrke nytt gress. Tanken er at slammet kan bidra positivt i dette kretsløpet i stedet for at det går i sjøen som utslipp.

Halvor Mortensen, Val FoU, og Knut Aarsland, jordbruksansvarlig ved Val, studerer avlingene som har fått fiskeslam som gjødsel.

– Vi vet jo ikke hvordan ting vil slå ut. Vi skyter litt med hagle her og ser om vi treffer noe sted, i håp om at vi kan gå videre på de stedene vi ser effekt og belyse dem mer konkret. Men så lenge det har vært sparsomt med tidligere forsøk på dette så må vi bare starte et sted, sier Aarsland og forteller at Nærøysund kommune har vært med på den økonomiske siden og støttet prosjektet. Aquaressurs er en av samarbeidspartnerne i prosjektet. De tror prosjektet vil gi både økonomisk gevinst og bidra til å redusere framtidig klimagassutslipp.

– Det er mange som ser mot sammenheng mellom sjø og land. Utfordringen er at vi har store slammengder i sjøen så om vi skal få til god sirkulærøkonomi så må vi finne den smarteste måten å bruke næringsstoffene på. Det er et fundamentalt spor å følge. Vi har fått mye ut av samarbeidet med Val. De har hjulpet oss mye, sier Bjørn Ola Holm i Aquaressurs.

Holm legger til at hvis man samler opp slam så det ikke råtner så reduserer man klimagassutslippet fra oppdrett i sjøen. Hvis man i tillegg kan gjenbruke det så jorda blir bedre og får et større karbonlager i jorda så får du samme virkning. 

Prøvene av gress og jord blir nå sendt inn til et analyseselskap som skal se på ulike aspekter av dette. Deriblant innhold av sink og næringsinnhold. Både gress og jordprøver sendes inn. Aarsland og Holm er skjønt enige om at det blir veldig interessant å se resultatene.

– Det er tidlig å konkludere med noe ennå. Vi ser en liten forskjell på avlingsnivået. Men det trenger nødvendigvis ikke være mer enn det man ser i naturen ellers, sier Aarsland som likevel mener at det kan se ut som det er mer meitemark der det er gjødslet med fiskeslam.

Les utfyllende sak på Ytringen.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet