Grunnskolelærer (5.-10. trinn)

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca 150 elever på videregående, 45 på grunnskolen (1-7 trinn) og er ca 80 ansatte.

Val grunnskole startet opp høsten 2019. Skolen er fådelt og godkjent for 75 elever fra 1. til 10. trinn. Vi utvider oppover i klassene, ett trinn hvert år. Til høsten forventer vi at det blir ca 50 elever fra 1-8. trinn. Sammen med elevene jobber det en engasjert og dyktig gruppe med pedagoger og miljøterapeuter. Skolen flyttet inn i nytt skolebygg høsten 2021. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Som et ledd i at skolen vokser, søker vi derfor etter:

Grunnskolelærer (5.-10. trinn) i 50-100 % stilling

Vi søker etter deg som har et hjerte for sang og musikk og som kan undervise alle våre elever (1.-8. trinn) i musikkfaget. Det er også ønskelig at du har evne til å samle og lede skolen musikalsk. I tillegg søker vi etter deg som kan undervise i engelsk fra 6.-8. trinn. Andre fag og oppgaver kan også være aktuelle for å oppnå ønsket stillingsstørrelse.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Den som tilsettes må ha godkjent pedagogisk utdanning (grunnskolelærer 1.-7. eller 5.-10. trinn)
  • Praktisk erfaring med musikkutøvelse
  • Gode samarbeidsevner og evne til å spre musikkglede
  • Kunne jobbe målbevisst, systematisk og tilpasset i engelskundervisningen
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med, og arbeide, i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

 

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 24. mai 2024.
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er assisterende rektor ved Val Grunnskole, Josef Birgersson, på tlf 978 91 985/ jbirgersson@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet