Lærer i matematikk

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 75 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Lærer i matematikk

Arbeidet består i undervisning i matematikk på videregående nivå, med faget R1 som det mest avanserte. Andre fag og kontaktlæreroppgaver kan også være aktuelle i stillingen.

Vi søker en lærer eller lektor med undervisningskompetanse i matematikk som brenner for matematikkfaget og som gjerne vil jobbe på en kristen friskole.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist: snarest.
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er inspektør, Martin Gjøra, på tlf 990 46 743/ mgjora@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet