Sosiallærer i 40% stilling

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag ca 150 elever på videregående, 45 på barneskolen (1-7 trinn) og er ca 80 ansatte. De fleste elevene på videregående bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val utvikler hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Sosiallærer i 40 % stilling 

Vi ønsker å legge vekt på forebyggende arbeid blant elevene. Sosiallærer har en viktig oppgave med tilstedeværelse i skolemiljøet og oppmerksomhet rundt overgangssituasjoner og fravær for enkeltelever. Sosiallærer er også tilgjengelig for elever som har behov for en samtalepartner. Man skal også bidra til en naturlig sammenheng mellom det som skjer i skoletiden og internatlivet.

Det er to sosiallærere på skolen. Sosiallærerne arbeider tett opp mot basislærerne og skolens pedagogiske og administrative ledelse. Sosiallærer er med i skolens sosial-pedagogiske team for oppfølging av enkeltelever.

Vi søker en person som fungerer og trives godt sammen med ungdom og som helst har relevant utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfaring fra internatskole er en fordel.

Stillingen kan gjerne kombineres med andre oppgaver på skolen for å fylle en stilling.

 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønn etter KS-regulativ.
Pensjon i Statens pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist: snarest
Tiltredelse 1. august 2024 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er inspektør, Martin Gjøra, på tlf 990 46 743/ mgjora@valskoler.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram
Hopp rett ned til innholdet